Opzegformulier

OPZEGGING

Opzegging dient te geschieden middels het opzeg formulier bij de ledenadministratie, 2 maanden voordat de contributietermijn verloopt. D.w.z. uiterlijk 30 juni. Bij opzegging bent u verplicht tot en met 31 augustus contributie te betalen.
Bij niet tijdige opzegging bent u voor de opvolgende termijn (volledige) contributie verschuldigd. Teruggave van gedeelten van contributie zal niet plaatsvinden.

Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie door een email te sturen naar: leden@okk-s-gravenzande.nl.