Opzegformulier

OPZEGGING

Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie door een email te sturen naar: leden@okk-s-gravenzande.nl.

Bij opzegging bent u verplicht tot en met 31 augustus contributie te betalen.
Bij niet tijdige opzegging bent u voor de opvolgende termijn (volledige) contributie verschuldigd. Teruggave van gedeelten van contributie zal niet plaatsvinden.